Projektovanje i proizvodnja generatora

Generators Machines vrši projektovanje, a u saradnji sa osnivačem Elektroremont Subotica i proizvodnju hidro i turbogeneratora. Visoko stručan i profesionalno obučen tim, sastavljen od inženjera, tehničara i radnika sa velikim iskustvom, klijentima garantuje pouzdanost i kvalitet.

Generators Machines projektuje generatore:

 • Sa istaknutim polovima.
 • Maksimalna snaga: 10 MVA.
 • Napon: 0,4 – 13,8 kV.
 • Frekvencija : 50 Hz / 60 Hz.
 • Faktor snage : prema zahtevu.
 • Maksimalni radni broj obrtaja: 1500 /1800 o/min.
 • Za sve vrste vodnih turbina (Frensis, Kaplan, Pelton)
  i drugih pogona (dizel motor, parna turbina…).
 • Za oblik ugradnje: horizontalni i vertikalni prema IEC 60034-7.
 • Stepen mehaničke zaštite: IP20 i više prema IEC 60034-5.
 • Vrsta hlađenja: IC01,IC81W,…prema IEC 60034-6.
 • Brzina pobega: po zahtevu turbine.
 • Klasa izolacije statora: F, H, prema zahtevu kupca.
 • Temperatura ambijenta: -20 do +40ºC.
 • Ležajevi: – kotrljajni vijeka trajanja preko 100.000 sati i – klizni ležajevi.
 • Konstrukcija kućišta statora: čelična zavarena.
 • Nivo vibracija: prema IEC 60034-14.
 • Nivo buke: prema IEC 60034-9.
 • Termička zaštita ležajeva.
 • Termička zaštita namotaja statora.
 • Termička zaštita limpaketa statora.
 • Pobuda: bezkontaktna ili statička.
 • Anti kondenzacioni grejači.
 • Zamajac: prema zahtevu.
 • Dodatna oprema : prema zahtevu kupca.

Zadaci inženjerskog tima Generators Machines:

 • Izrada baznog dizajna generatora.
 • Izrada modela komponenti generatora.
 • Izrada svih potrebnih proračuna.
 • Izrada konstrukcione dokumentacije.
 • Izrada radioničke dokumentacije.
 • Izrada tehnoloških uputstava.
 • Izrada planova kontrole.
 • Puštanje generatora u rad.