Nadzor nad izvođenjem radova na terenu

Kapitalne remonte i rekonstrukcije velikih jedinica Generators Machines, u saradnji sa kompanijom Elektroremont iz Subotice, vrši na terenu, odnosno na mestu eksploatacije.

Usluge koje se vrše na terenu su:

 • Demontaža i montaža delova generatora.
 • Servisiranje generatora.
 • Popravka namotaja polova rotora i namotaja statora.
 • Zamena utornih klinova namotaja statora.
 • Preizoliranje namotaja polova rotora.
 • Zamena izolacionog materijala na sastavima segmenata statora.
 • Zamena namotaja polova rotora i namotaja statora.
 • Rekonstrukcija elemenata generatora.
 • Izrada rezervnih delova za generatore.
 • Izrada namotaja polova rotora  i kompletnih polova rotora.
 • Dinamičko balansiranje rotora u vlastitim ležajevima.
 • Centriranje linije agregata.
 • Merenja, ispitivanja i puštanje u pogon velikih jedinica.

Zadaci inženjerskog tima Generators Machines:

 • Priprema konstrukcione dokumentacije i tehnoloških uputstava.
 • Nadzor i upravljanje radovima na terenu.
 • Izrada gantograma radova i određivanje strukture i broja potrebnih radnika.
 • Izrada elaborata o BZR i uređenje gradilišta.