Generators Machines

GENERATORS MACHINES je osnovan 2015. godine. Osnivač društva je ELEKTROREMONT Subotica.

Novoosnovano preduzeće zajedno sa kompanijama Elektroremont i I.E.E. Marcianise, Italija čine ITALIAN GROUP.

Novo preduzeće je osnovano kao rezultat težnje da se nastavi sa razvojem, usvajanjem novih tehnologija i osvajanjem novih segmanata tržišta.

Osvajanje tehnologije projektovanja i proizvodnje generatora, kao i pružanje usluga remonta, rekonstrukcije i nadzora nad radovima na hidro i turbogeneratorima je logičan nastavak razvojnog puta osnivača.

Generators Machines je projektni biro sastavljen od inženjera iz oblasti elektroenergetike i mašinstva sa dugogodišnjim iskustvom na polju projektovanja, proizvodnje, remonta, rekonstrukcije i nadzora nad radovima na hidro i turbogeneratorima.

Dugogodišnje iskustvo naših inženjera je potkrepljeno sa zavidnim ličnim referencama kako na domaćim, tako i na inostranim projektima.

Projektni biro Generators Machines raspolaže sa najsavremenijom opremom, hardverom i softverom za projektovanje, proračun  i simuliranje.

Pored softvera za modeliranje i simuliranje Inventor, softvera za crtanje AutoCad naši inženjeri su tokom svog rada razvili i pomoćne programe u MathCad-u za elektromagnetni, ventilacijski i toplotni proračun.

Osim programa za potrebe projektovanja, u birou se koriste i druge Microsoft aplikacije za potrebe planiranja, obrade podataka i administracije neophodne za izvođenje projekata.

Generators Machines je, u saradnji sa Elektroremontom, sa ovakvom opremljenošću u stanju da pruži sve usluge u oblasti projektovanja, proizvodnje, remonta, rekonstrukcije i nadzora nad radovima na hidro i turbogeneratorima.


Misija

Misija kompanije Generators Machines je liderska pozicija u oblasti proizvodnje i remonta hidro i turbogeneratora, kako u Srbiji tako i u EU. Misija kompanije  se ogleda i u samom sloganu kompanije i oslanja se na zadovoljstvo naših klijenata.

Vizija

Naša vizija razvoja je stvaranje strateškog pristupa tržištu i klijentima, stalno insistiranje na kvalitetu, razvijanje uzajamnog poverenja, pruža realne pomoći našim klijentima, učvršćivanje i ojačavanje liderske pozicije na tržištu Srbije i EU.

Cilj

Orjentacija i cilj preduzeća Generators Machines je da održava i unapređuje lidersku poziciju na tržištu Srbije i EU u pogledu kvaliteta pružanja usluga iz domena projektovanja, remonta, rekonstrukcije, nadzora i izvođenja radova na hidro i turbogeneratorima.

ZADOVOLJSTVO KLIJENTA JE NAŠ NAJVEĆI USPEH!

Svoj cilj kompanija Generators Machines ostvaruje sprovođenjem i stalnim poboljšanjem sistema upravljanja kvalitetom što obuhvata:

  • Utvrđivanje i upravljanje procesima koji doprinose zadovoljstvu korisnika i sprovođenje mera za povećanje zadovoljstva korisnika.
  • Stalnom poboljšanju kvaliteta proizvoda i usluga.
  • Razvijanju partnerskih odnosa sa svim zainteresovanim stranama kako na tržištu Srbije tako i na tržištu EU.
  • Stalnom modernizacijom opreme i obukom zaposlenih.