Pol za hidro generator 95 MVA

Project Description

POL ZA HIDRO GENERATOR 95 MVA
Proizvodnja novog pola

godina izvođenja: 2017